Sti til Torvet

I forbindelse med Tinghusets renovering og indretning til nyt kulturhus er det ønsket, at genetablere den historiske gamle stiforbindelse mellem Strandvejen og Torvet. Syddjurs Kommune har forpligtet sig til at føre stien op over skrænten i en nytænkt udgave.