Nyheder fra Ebeltoft Distriktsråd

Ny dato for generalforsamling
05. august 2020

Bestyrelsen i Ebeltoft Distriktsråd kan hermed genindkalde til generalforsamling d. 20. august 2020 kl. 19.00 på Kulturloft.
Efter længere tids nedlukning af vores samfund, har vi nu mulighed for at indkalde til generalforsamling i Ebeltoft Distriktsråd. Vi ser frem til at byde velkommen på Kulturloft, Maltvej 12, 8400 Ebeltoft d. 20. august 2020. 

Ligesom sidste år vil der være indskrivning fra kl. 18.30 i døren, hvor du bedes huske dit sygesikringsbevis. Generalforsamlingen er åben for alle, men du skal være bosiddende i Ebeltoft Skoledistrikt for at have stemmeret ved selve generalforsamlingen.

Dagsordenen vil være jf. vores vedtægter, der lyder som følgende:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for Ebeltoft Distriktsråd
 4. Valg af bestyrelse i Ebeltoft Distriktsråd samt suppleanter
 5. Valg af revisor
 6. Behandling af indkomne forslag (alle forslag skal være formanden i hænde senest d. 1. februar)
 7. Eventuelt


Vi gør opmærksom på, at der ikke vil være forplejning i løbet af arrangementet af hensyn til smittefare, men vi udleverer en flaske vand ved indskrivning. Der vil være adgang til sprit ved indgangen og flere steder i lokalet, og vi beder om jeres hjælp til at holde afstand op ad trappen i forbindelse med indskrivningen.

OBS! Du bedes blive hjemme fra arrangementet, hvis du er smittet eller har symptomer på COVID-19. 

 

  

Generalforsamlingen udsættes
12. marts 2020

I kølvandet på myndighedernes opfordring til, at foreningslivet aflyser deres aktiviteter i den kommende tid, udsætter Ebeltoft Distriktsråd den ellers planlagte generalforsamling. 
 
Denne uges udgave af Ebeltoft Folketidende kunne fortælle, at Ebeltoft Distriktsråd d. 24. marts 2020 afholder generalforsamling, men dette arrangement er nu udskudt på ubestemt tid i forlængelse af myndighedernes anbefalinger.
 
"Vi ser i bestyrelsen ingen grund til at trodse en fornuftig beslutning fra myndighedernes side, og vi har derfor valgt at udskyde vores ellers planlagte generalforsamling på ubestemt tid," fortæller formand Camilla Rønde.
 
Ligesom talrige andre arrangementer, der aflyses i disse dage, vil generalforsamlingen blive afholdt, når det igen er forsvarligt at samles i større grupper. Borgere i Ebeltoft opfordres til at holde øje med opslag på www.ebeltoftraadet.dk, hvor man også kan tilmelde sig Distriktsrådets nyhedsbrev. Her vil der blive opdateret om ny dato for generalforsamlingen.
 
Skulle nogen have behov for at komme i kontakt med Distriktsrådet, så kan vi træffes her gennem hjemmesiden. 

 

  

Lær at søge penge til din forening
29. oktober 2019

Mangler din forening medlemmer? Strander jeres gode ideer, inden de rigtig får ben at gå på eller kunne I godt bruge nogle bedre fysiske rammer? Så er der nu hjælp at hente.

Ebeltoft Distriktsråd inviterer foreningerne i Ebeltoft Skoledistrikt til et gratis to dages kursus i at udvikle projekter og søge fondsmidler.

Med udgangspunkt i jeres foreningsliv kigger vi på, hvordan de gode ideer kan blive til gennemarbejdede projekter og ansøgninger, der øger jeres chancer for at komme helt i mål med jeres fondssøgning.

Rasmus Munch fra konsulentfirmaet Fundraiseren vil over to aftener lære fra sig og gøre jer klogere på,  hvor I kan søge penge til jeres projekter, og hvordan I skriver en god ansøgning. Der vil være konkrete øvelser, mulighed for spørgsmål og sparring samt tid til netværk med andre foreninger, der står med lignende udfordringer som jer.


Praktisk info
Sted: Fregatten Jylland, Auditoriet, S. A. Jensens Vej 4, 8400 Ebeltoft

Datoer: Torsdag d. 21. november 2019 og torsdag d. 6. februar 2020

Tid: 18.00-21.00 (Indskrivning fra kl. 17.30)

Pris: Gratis for max. tre personer pr. forening


Download invitationen her under for at læse mere om tilmeldingen, og tilmeld din forening senest d. 15. november 2019 på ebeltoftdistriktsraad@gmail.com

  

Positiv stemning til generalforsamling i Ebeltoft Distriktsråd
5. april 2019

Onsdag aften blev der afholdt generalforsamling i Ebeltoft Distriktsråd efter et år med omstilling og udvikling. Tonen var god og konstruktiv, og der var bred enighed om at se fremad.

Auditoriet på Fregatten summede af ivrige stemmer, mens de fremmødte borgere fra Ebeltoft debatterede omkring de opstillede borde. I et forsøg på at give den traditionelle generalforsamling ny energi, startede aftenen med tre fokuserede temadiskussioner, hvor byens udfordringer inden for tilflytning, infrastruktur og børn og unge blev diskuteret.

"Det seneste år har vi brugt meget energi på at omlægge vores arbejde til at blive mere borgerinddragende, og i aften har vi netop oplevet, hvordan aktive borgere har både kreative og kompetente løsninger på vores alles udfordringer," fortæller Camilla Rønde, nyvalgt formand for Ebeltoft Distriktsråd.

Under bestyrelsens beretning blev der fortalt om samarbejdet med kommunen omkring Ebeltoft i Udvikling, der snart tager fart, rådets borgerworkshop i sensommeren blev evalueret, ligesom arbejdet med Ebeltoft for Livet i Distriktsråds regi blev endeligt afrundet. En øget synlighed og et tydeligt formål er nogle af de ting, som rådet har arbejdet med de seneste måneder, men som i høj grad kommer til at fylde arbejde i det kommende år.

To nye bestyrelsesposter

På generalforsamlingen var der også valg til bestyrelsen, og denne gang skulle der vælges ikke mindre end seks bestyrelsesmedlemmer ind. Det sker efter, at der tidligere på foråret blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling for at udvide kapaciteten i rådet og på den måde at nå flere af de ting, som rådet gerne vil.

"Som distriktsråd har vi mange ambitioner, men vi har også måtte sande i løbet af det sidste år, at de frivillige timer ikke altid slår til, og derfor vil vi gerne åbne op for flere gode kræfter, der har lyst til at engagere sig," fortæller Camilla Rønde, der ser frem til at byde de nye medlemmer velkommen ind i arbejdet.

I alt blev tre nye ansigter valgt ind, hhv. Pernille Arborg og Leif Møller Nielsen, der begge blev valgt ind for en to-årig periode samt Arne Gynther, der er ny suppleant. Pernille Arborg blev ved konstitueringen valgt som ny næstformand.

Den afgående formand Søren Høg, der det seneste år har ledet Distriktsrådets udvikling, vil nu fokusere sin energi på sit politiske virke.

"Det har været et spændende år for mig som formand, hvor vi har genstartet Distriktsrådet og forsøgt at give plads til nye ideer og arbejdsformer til gavn for Ebeltoft. I mine øjne har vores positive samarbejde i bestyrelsen og viljen til nytænkning banet vejen for de kommende års udvikling," udtaler Søren Høg, der ønsker den nye bestyrelse held og lykke med deres arbejde.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen og består nu af Camilla Rønde (formand), Pernille Arborg (næstformand), Jens Holt Poulsen (kasserer), Ida Mahler (sekretær), Hanne Sloth, Leif Møller Nielsen, Henrik Skovbjerg, Henrik Søgaard, Ole Bjerregaard samt Arne Gynther (supp.).

 

 

  

Nyhedsbrev fra Ebeltoft Distriktsråd
31. marts 2019

Vi har udsendt vores nyhedsbrev, der i denne omgang handler om vores generalforsamling. Hvis du ikke nåede at få det tilsendt direkte, så kan du læse det lige her: 

https://mailchi.mp/dfbc5949d58e/generalforsamling-ny-borgerpulje-og-nye-medlemmer

  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ebeltoft Distriktsråd
19. marts 2019

Ebeltoft Distriktsråd indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 3. april 2019 kl. 19.00
på Fregatten Jylland, S.A. Jensens vej 4, 8400 Ebeltoft


Program

18.30    Indskrivning og udlevering af stemmesedler
Medbring sygesikringsbevis

19.00    Temadiskussioner i tre runder
Vi debatterer de tre temaer tilflytning, børnefamilier og infrastruktur som afsæt for etablering af en ny pulje under Ebeltoft Distriktsråd til støtte af borgerprojekter indenfor de tre temaer. Kom og hør mere om puljen og deltag i debatten.

20.00    Generalforsamling
Dagsorden jf. vedtægter - se her på siden under "Grundlag"


Vi gør opmærksom på, at det til generalforsamlingen er muligt at stemme ved fuldmagt, hvis man er forhindret i selv at deltage. Hver stemmeberettiget borger i Ebeltoft Skoledistrikt kan medbringe én fuldmagt fra en ligeledes stemmeberettiget borger. Husk at medbringe sygesikringsbevis eller kopi af samme til både fuldmagtsgiver- og fuldmagtsmodtager.

  

Ekstraordinær generalforsamling i Ebeltoft Distriktsråd
7. marts 2019

Torsdag aften d. 7. marts 2019 kl. 18 afholdt vi ekstraordinær generalforsamling i Ebeltoft Distriktråd på Rampen i Ebeltoft.

Den samlede bestyrelse motiverede for en række ændringer i de nuværende vedtægter, der skal sikre en positiv fremadrettet udvikling i Distriktsrådet. Vedtægterne har ikke været opdateret, siden rådet blev stiftet i 2011, og vi mente i bestyrelsen, at det var på tide.

Årsagen til, at vi ikke valgte at gennemføre dem på den ordinære generalforsamling, ligger primært i, at vi ønsker at kunne vælge flere medlemmer ind i bestyrelsen ved netop den ordinære. Derudover så har der været et ønske om at skabe klarhed omkring brugen af fuldmagter, så de kan bruges retfærdigt og lige for alle bosiddende i Ebeltoft skoledistrikt, der måtte ønske det.

På den ekstraordinære generalforsamling blev der løbende stillet spørgsmål fra nysgerrige borgere til både begrundelse og indhold, og da aftenen var slut kunne samtlige ændringsforslag føres til referat som vedtaget. De nye, opdaterede vedtægter kan findes her på siden under Grundlag.

Hvad skete der egentlig med pengene? - Redegørelse fra Ebeltoft Distriktsråd
26. februar 2019

I Ebeltoft Distriktsråd har vi i den seneste tid noteret os, at der i den offentlige debat florerer ukorrekte rygter omkring projektet kendt som Ebeltoft for Livet og særligt de økonomiske midler, som Distriktsrådet fik tildelt af Syddjurs Kommune til projektet i 2017.

Vi har tidligere i den nuværende bestyrelse ikke ønsket at komme nærmere ind på sagsforløbet af hensyn til de involverede parter fra Ebeltoft for Livet, men vi kan ikke stiltiende se til, mens der bliver spredt usandheder.

Da projektet Ebeltoft for Livet i begyndelsen af 2017 bliver præsenteret for bestyrelsen i Ebeltoft Distriktsråd, er der opbakning til arbejdet. Stifter af projektet og daværende formand for Distriktsrådet søger herefter midler hos Syddjurs Kommune, der i marts 2017 tildeler rådet 80.000 kr. til at skabe projektet.

I mellemtiden vælges der nye medlemmer ind i bestyrelsen i Ebeltoft Distriktsråd, og opbakningen til projektet forsvinder. I august 2017 og igen i oktober 2017 bliver det understreget af bestyrelsen over for den daværende formand, at der ikke må udbetales penge til Ebeltoft for Livet uden, at den samlede bestyrelse har godkendt det på forhånd.

I begyndelsen af 2018 bliver det vedtaget, at projektet tages ud af Distriktsrådet arbejde, og den daværende formand fortsætter arbejdet med Ebeltoft for Livet sideløbende med sit formandskab i Ebeltoft Distriktsråd. I marts 2018 fortæller den daværende formand så, at der på trods af bestyrelsens gentagne indskærpelser alligevel er brugt godt 27.000 kr. af Distriktsrådets midler til aktiviteter i det nu eksterne projekt, Ebeltoft for Livet. Penge, der er udbetalt til Ebeltoft for Livet af den daværende kasserer i både Ebeltoft Distriktsråd og Ebeltoft for Livet.

Det bliver ligeledes bestyrelsen bekendt, at den daværende formand i Ebeltoft Distriktsråd på egen hånd og uden bestyrelsens godkendelse, har anmodet Syddjurs Kommune om at få overført pengene til sit projekt Ebeltoft for Livet. Den anmodning bliver dog afvist af udvalget under Syddjurs Kommune med begrundelse i, at pengene er tildelt Ebeltoft Distriktsråd, og at Ebeltoft for Livet i øvrigt ikke er en stiftet forening og derfor ikke lovligt kan modtage midlerne. Udvalget skriver i samme ombæring, at det ligger Distriktsrådet frit for at lade pengene blive brugt af eksterne aktører inden for formålet.

Tilbage står, at der beklageligvis er blevet brugt 27.000 kr. af de projektmidler, som Ebeltoft Distriktsråd har fået tildelt, til formål, der ikke kunne godkendes af den daværende bestyrelse. Vi har i forlængelse af konstitueringen af den nuværende bestyrelse i april 2018 kulegravet forløbet og ligeledes søgt juridisk bistand til at vurdere, om der måtte være hændelser i forløbet, der er strafbare. Da det vurderes, at der ikke direkte er sket strafbare handlinger, har vi enstemmigt besluttet at lukke sagen der, og i stedet arbejde positivt fremad med de resterende midler, hvoraf en del blev brugt i sensommeren til vores borgerworkshop.

Det er derfor korrekt, at Ebeltoft Distriktsråd ikke længere arbejder med projektet Ebeltoft for Livet. Det skyldes primært, at vi som nyvalgt bestyrelse i april 2018 besluttede os for at rykke os fra at være projektskabere til i højere grad at være projektpartnere med borgere og foreninger omkring initiativer, som de finder relevante for byens udvikling, ligesom vi har sat fokus på at blive bindeled mellem borgere og byråd, der er den oprindelige tanke med distriktsrådene.

Dernæst er der ikke opbakning i bestyrelsen til økonomisk at støtte et tilflytningsprojekt med fokus på en særlig aldersgruppe, og vi valgte derfor, at de resterende midler tildelt af kommunen skal bruges på aktiviteter, der kan støtte en generel, bred tilflytning til vores by.

Det er dog ikke korrekt, at Ebeltoft Distriktsråd har nedlagt Ebeltoft for Livet. I sommers mødtes næstformand Camilla Rønde og bestyrelsesmedlem Ida Mahler med stifterne af Ebeltoft for Livet, hvor de blev opfordret til at arbejde videre med deres projekt. Det ønskede de dog ikke, og de valgte derfor selv at lukke arbejdsgruppen ned.

Repræsentanterne fra Ebeltoft Distriktsråd tilbød at støtte og sparre med arbejdsgruppen på lige fod med andre projekter i byen, men dette tilbud ønskede stifterne heller ikke at benytte sig af.

Vi appellerer i Ebeltoft Distriktsråd til, at vi nu som lokalsamfund retter vores energi fremad i stedet for at slås om fortiden. Vi ønsker alle det samme, nemlig at forløse det store udviklingspotentiale, som vores dejlige by rummer. Lad os derfor arbejde sammen i stedet for at bekrige hinanden.

Denne redegørelse er baseret på godkendte referater fra de seneste års arbejde i Ebeltoft Distriktsråd og referater fra udvalg under Syddjurs Kommune.

 

Nyhedsbrev fra Ebeltoft Distriktsråd
22. februar 2019

Vi har netop udsendt vores nyhedsbrev, hvor vi i denne udgave tager et nærmere kig på By&Havn projektet. 

Nyhedsbrevet kan læses her: https://mailchi.mp/5bf2f52bad60/ny-byudvikler-og-fokus-p-by-og-havn.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Ebeltoft Distriktsråd
21. februar 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Ebeltoft Distriktsråd

Torsdag d. 7. marts 2019 kl. 18.00 på Rampen (Det gamle Posthus), S.A. Jensens Vej 1, 8400 Ebeltoft

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Forslag til vedtægtsændringer
      Læs ændringsforslagene under denne indkaldelse

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægterne som et led i den positive udvikling af arbejdsgangen i Ebeltoft Distriktsråd, hvor vi ønsker at byde flere medlemmer velkommen i den aktive bestyrelse.

Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer afgøres på generalforsamlingen med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Ved generalforsamlingen skal deltagere dokumentere, at de er bosiddende i Ebeltoft skoledistrikt. Der vil være indskrivning fra kl. 17.30. Medbring sygesikringsbevis.

På vegne af bestyrelsen i Ebeltoft Distriktsråd
Torsdag d. 21. februar 2019

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER I EBELTOFT DISTRIKTSRÅD

(Ændringsforslag opført under hver paragraf og markeret med grønt)
 

Nuværende ordlyd
§ 3 - Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Ebeltoft Distriktsråds øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i februar/marts måned.

Alle borgere i Ebeltoft lokalområde indkaldes til generalforsamlingen ved annoncering i den lokale avis eller anden orientering med minimum 14 dages varsel.

Alle stemmeberettigede borgere og foreninger i Ebeltoft skoledistrikt har stemmeret til generalforsamlingen.
 

Den årlige generalforsamling indeholder som minimum følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsens årsberetning
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget for Ebeltoft Distriktsråd
 3. Valg af bestyrelse i Ebeltoft Distriktsråd samt suppleanter
 4. Valg af revisor
 5. Behandling af indkomne forslag (alle forslag skal være formanden i hænde senest d. 1. februar)
 6. Eventuelt


Bestyrelsens forslag til ændringer
§ 3 - Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Ebeltoft Distriktsråds øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i februar/marts måned.

Alle borgere i Ebeltoft skoledistrikt indkaldes til generalforsamlingen ved annoncering i den lokale avis eller anden orientering med minimum 14 dages varsel.

Alle stemmeberettigede borgere i Ebeltoft skoledistrikt er valgbare og har stemmeret til generalforsamlingen.

Der kan alene stemmes med én fuldmagt. Fuldmagtstager skal have stemmeret og kan alene stemme på vegne af én fuldmagtsgiver.

Den årlige generalforsamling indeholder som minimum følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for Ebeltoft Distriktsråd
 4. Valg af bestyrelse i Ebeltoft Distriktsråd samt suppleanter
 5. Valg af revisor
 6. Behandling af indkomne forslag (alle forslag skal være formanden i hænde senest d. 1. februar)
 7. Eventuelt

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Ved generalforsamlingen skal deltagere dokumentere, at de er bosiddende i Ebeltoft skoledistrikt, og fuldmagter skal ligeledes være vedlagt dokumentation for, at fuldmagtsgiver er bosiddende i Ebeltoft skoledistrikt.
 

Nuværende ordlyd

§ 4 - Arrangementer

Udover generalforsamlingen afvikles fællesmøder eller andre arrangementer efter behov. Disse indkaldes med  min. 7 dages varsel. Fællesmøder er åbne for alle borgere og foreninger i skoledistriktet Ebeltoft.

Bestyrelsens forslag til ændringer
Hele §4 slettes.


Nuværende ordlyd
§ 6 - Bestyrelsen
Bestyrelsen for Ebeltoft Distriktsråd består af 7 personer, som vælges for to år på den årlige generalforsamling, således at der i ulige år vælges tre personer og lige år vælges fire personer. Desuden vælges 2 suppleanter for et år, der indtræder i bestyrelsen ved længerevarende forfald fra et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen forestår den daglige drift af Distriktsrådet, herunder mødeindkaldelser, videreformidling af inspiration og viden til gavn for lokalområdets udvikling, varetagelse af kommunikation og kontakt til Syddjurs kommunes byråd, administration, øvrige Distriktsråd i Syddjurs kommune samt andre relevante opgaver.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at varetage udviklingsopgaver og afvikling af konkrete arrangementer og initiativer.
Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden.
Distriktsrådet tegnes af formanden eller næstformanden og et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan tildele prokura.


Bestyrelsens forslag til ændringer
Bestyrelsen for Ebeltoft Distriktsråd består af 9 personer, som vælges for to år på den årlige generalforsamling, således at der i ulige år vælges fem personer og lige år vælges fire personer. Desuden vælges 2 suppleanter for et år, der indtræder i bestyrelsen ved længerevarende forfald fra et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen forestår den daglige drift af Distriktsrådet, herunder mødeindkaldelser, videreformidling af inspiration og viden til gavn for lokalområdets udvikling, varetagelse af kommunikation og kontakt til Syddjurs kommunes byråd, administration, øvrige Distriktsråd i Syddjurs kommune samt andre relevante opgaver.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at varetage udviklingsopgaver og afvikling af konkrete arrangementer og initiativer.

Sætning om forretningsorden slettes.

Distriktsrådet tegnes af formanden eller næstformanden og et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan tildele prokura.
 

Nuværende ordlyd

§ 7 - Økonomi

Regnskabsåret fur Ebeltoft Distriktsråd er kalenderåret. Ved regnskabsårets udgang fremlægges et årsregnskab med revisionspåtegning til generalforsamlingens godkendelse.
 

Bestyrelsens forslag til ændringer

§ 7 - Økonomi

Regnskabsåret for Ebeltoft Distriktsråd er kalenderåret.

Sætning om årsregnskabet slettes helt.
 

Nuværende ordlyd

§ 9 - Ikrafttrædelse

Ovenstående vedtægter , der er de oprindelige fra stiftende generalforsamling den 16. august 2011 med ændringer på den ordinære generalforsamling den 28. november  2013, træder ikraft efter generalforsamlingen i 2013, således at første regnskabsår efter dette bliver fra 1/10 2013 til 3 1/12 2014, samt at næste generalforsamling bliver i februar/marts 2015.
 

Forslag til ændringer

§ 9 - Ikrafttrædelse

Ovenstående vedtægter træder i kraft ved den ekstraordinære generalforsamling d. 7. marts 2019 og er gældende fra d. 8. marts 2019.

 

Bestyrelsens underskrift                        Dirigentens underskrift
Dato                                    Dato
(Tilføjes)                                  

 

Møde i bestyrelsen for Ebeltoft Distriktsråd
19. februar 2019

Tilstede: Søren Høg, Hanne Sloth, Jens Holt Poulsen, Camilla Rønde, Henrik Skovbjerg, Ida Mahler samt Ole Bjerregaard
Afbud fra: Henrik Skovbjerg og Marianne Frederiksen

På mødet diskuterede vi vores kommende generalforsamling og programmet for selv samme arrangement. Det blev vedtaget at invitere ekstern oplægsholdere, der kan fortælle noget om aktuelle emner for Ebeltoft.

Vi besluttede at igangsætte en pulje, der kan søges til igangsættelse af nye projekter. Puljen skal formuleres nøje og kommer til at lægge sig op ad temaerne fra vores borgerworkshop, og den forventes lanceret til generalforsamlingen.

Vi vendte ligeledes situation med Spar, der snart lukker pga. for høj husleje. På nuværende tidspunkt går vi ikke direkte ind i sagen, men det blev foreslået at tage sagen videre til vores lokalvalgte politikere. Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at private udlejere styrer lejeniveauet i byen på en måde, der hæmmer Ebeltofts udvikling. 

Der blev ligeledes stillet forslag om at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 9, da vi ønsker at udvide antallet af aktive medlemmer.

Grundet afbud fra Henrik Skovbjerg udgik punktet med en status på By&Havn projektet.

Nyhedsbrev fra Ebeltoft Distriktsråd
8. februar 2019

Efter lang tids venten har vi netop udsendt vores første nyhedsbrev i Ebeltoft Distriktsråd.

I nyhedsbrevet kan du læse mere om vores borgerworkshop, hente vores katalog med resultater fra workshoppen samt blive klogere på Boblberg, en ny frivillighedsportal, som Syddjurs Kommune er kommet med i.

Læs nyhedsbrevet her:
https://mailchi.mp/65f3a3b6e945/katalog-fra-borgerworkshoppen-en-ny-borgerplatform-og-et-lille-rb-om-hjlp

Hvis du endnu ikke er tilmeldt, så skynd dig ind på "Kontakt os", hvor du kan tilmelde dig nederst på siden.

Ebeltoft Distriktsråd er på rette vej - debatindlæg
7. februar 2019

Kære Flemming Schütt


Tak for dit debatindlæg “Hvad er status på Ebeltoft Distriktsråd?” d. 7. februar 2019 og for din interesse i vores arbejde i Ebeltoft Distriktsråd. Også en stor tak, fordi du var en del af vores borgerworkshop i sensommeren, hvor vi rigtigt nok samlede tæt på 70 engagerede borgere på Det Gamle Posthus på Havnen.


Ida Mahler og jeg stod i spidsen for at udvikle og afholde en workshop, der havde til formål at idéudvikle på, hvordan vi sammen kan gøre Ebeltoft til et bedre sted at bo. Gennem tre øvelser i grupper fik vi både bud på, hvad der definerer livet i Ebeltoft, hvor potentialerne gemmer sig men også på, hvor de største udfordringer befinder sig.


Naturen, vandet, de mange frivillige og vores rige kultur- og foreningsliv stod som klare højdepunkter på listen over, hvad der gør Ebeltoft til et godt sted at leve for alle aldre.

Temaer som infrastruktur - eller manglen på samme - vores turisme og byens generelle udvikling fyldte meget, og det var tydeligt, at det ligger mange af jer på sinde at støtte byen i at udvikle sig til et attraktivt sted for både nuværende og kommende borgere.


Der blev drømt om en bynær strand, om flere og bredere kulturtilbud, om helårsturisme og mere fokus på bæredygtighed, lige så vel som en ny projektgruppe mødte hinanden til workshoppen og efterfølgende påbegyndte arbejdet omkring at starte et søsportscenter op på havnen.

Forældre italesatte behovet for flere spændende tilbud målrettet byens unge, og nogle påpegede, at busforbindelsen til “vores” sygehus i Randers efterhånden er blevet udsultet, så det kan være svært for pårørende uden bil at besøge deres elskede, mens de er indlagt.


Som nævnt til workshoppen var formålet også at give os i Ebeltoft Distriktsråd en mulighed for bedre at kunne tale Ebeltofts sag i kontakten med politikerne i vores byråd. Vi følte og føler stadig ikke, at vi for alvor kan blande os i debatten, før vi ved, hvad der reelt optager borgerne i Ebeltoft.

Kort efter workshoppen deltog vi derfor i Syddjurs Kommunes borgermøde i Kolind+, hvor vi, på baggrund af de mange udsagn fra jer deltagere, kunne diskutere nogle af de ting, der blev vendt til workshoppen. Med os havde vi et katalog over workshoppens resultater, og der blev med interesse læst om jeres ideer og tanker. Efterfølgende har vi holdt møder med nogle af vores byrådspolitikere her fra byen, ligesom vi det sidste halve år har brugt meget energi på at følge kommunens byudviklingsprojekt, der er målrettet Ebeltoft.


Medlemmerne i bestyrelsen i Ebeltoft Distriktsråd ser et enormt potentiale i vores by, som du også selv slutter dit indlæg af med. Vi har det hele herude mellem kysterne og skovene, men vigtigst af alt, så befinder vi os i et lokalsamfund med masser af gode mennesker, der ønsker at bidrage til den fortsatte udvikling og til at få udvidet billedet på, hvad Ebeltoft kan som by. Den drivkraft og lyst til at løfte i flok vil vi gerne bygge videre på. Første skridt var borgerworkshop-
pen i sensommeren, og i foråret følger vi trop med flere lignende arrangementer.


Vi har ikke fundet det endelige svar på, hvordan man bedst gør sig som Distriktsråd, og vi søger stadig efter det, mens vi kaster os ind i projekter, hvor vi mener, at borgeren i Ebeltoft har brug for et talerør. Det er en proces, som er lige så spændende, som den til tider kan være frygtindgydende, men vi mener i Ebeltoft Distriktsråd, at vi er på rette vej. Særligt med hjælp fra alle jer, der støtter os og kommer til os med tanker og kloge ideer.


Men, som du selv påpeger, så mangler de mange deltagere en tilbagemelding, og det kan vi kun beklage. Undskyldninger hjælper ingen, så i stedet har jeg i skrivende stund (red. torsdag aften) klargjort vores første nyhedsbrev, der bliver udsendt fredag formiddag til jer, der er tilmeldt vores mailingliste. Vi håber, at vi ses til vores kommende temaworkshops og til vores generalforsamling i marts måned.


På vegne af Ebeltoft Distriktsråd
Camilla Rønde
Næstformand

Bragt i Ebeltoft Folketidende d. 12. februar 2019

Møde i bestyrelsen for Ebeltoft Distriktsråd
15. januar 2019

Til stede: Jens Holt, Henrik Skovbjerg, Ole Bjerregaard, Henrik Laursen, Marianne, Søren Høg
Afbud: Hanne Sloth, Camilla Rønde, Ida Mahler

Der gøres status på By&Havn projektet, hvor der opleves en modvilje fra kommunens side i forhold til at inddrage Ebeltoft Distriktsråd i processen. Det vides ikke, hvad modviljen bunder i, men det konstateres, at det er svært for os at få indflydelse og agere borgerinddragende, når vi ikke bliver inviteret ind, selv når vi presser på.

Distriktsrådet er derudover blevet bedt om at forholde os til et par henvendelser fra borgere omkring mulighed for parkering på f.eks. Torvet på Adelgade. Vi ønsker ikke at dømme henvendelserne ude eller inde, men noterer dog, at det ikke virker hensigtsmæssigt, hvis en af byens centrale pladser for kultur og turisme skal være parkeringsplads.

Vi går i gang med at planlægge et stort fælles møde med repræsentanter fra alle distriktsrådene på Djursland. Vi ønsker at stå stærkere samlet overfor kommunen fremfor nu, hvor det meget afhænger af de enkelte råd. Vi har ligeledes et ønske om at ensrette formålsparagraffen for vores råd, så vi nemmere kan få adgang til borgerinddragende processer i kommunen.

Møde i bestyrelsen for Ebeltoft Distriktsråd
18. december 2018

Til stede: Jens Holt Poulsen, Henrik Skovbjerg, Søren Høg, Hanne Sloth, Ida Mahler, Henrik Søgaard, Ole Bjerregaard og Jens Holt Poulsen

Vi har besøg af Carsten Nørgaard, Anette Fugl Buhl og Niels Skouby, der fremlægger deres tanker omkring et søsportscenter på havnen. Deres vision er at samle områdets mange maritime aktiviteter ét sted på havnen til gavn for både lokale og turister.

Gruppen har ligeledes gennem længere tid arbejdet med at trække uddannelser til byen, hvor de foreslår at fokusere på de maritime uddannelser som marinebiolog og andre.

Distriktsrådet generelle arbejde blev diskuteret, ligesom gruppen havde input og ideer til, hvordan de gerne ser, at vi arbejder videre.
Det blev aftalt, at vi holder kontakt fremadrettet.

 

Møde i bestyrelsen for Ebeltoft Distriktsråd
20. november 2018

Til stede: Jens Holt Poulsen, Henrik Skovbjerg,  Søren Høg, Hanne Sloth, Henrik Søgaard, Ole Bjerregaard, Ida Mahler, Camilla Rønde, og Marianne Frederiksen

Vi har inviteret Flemming Rasmussen fra VisitDjursland til at fortælle om, hvordan de fremadrettet sikrer Ebeltofts interesser - også efter sammenlægning med Visit Aarhus.

Flemming Rasmussen kunne ligeledes fortælle om en række punkter, hvor de kan se, at vores by falder bagud i statistikkerne. Her er særligt manglen på overnatningsmuligheder i form af hotelværelser og sommerhuse særligt slående. Det betyder, at hvor resten af Djursland oplevede fremgang på antal besøgende i den flotte sommer i 2018, stagnerede udviklingen i Ebeltoft. Simpelthen fordi, at alt er booket i højsæsonen.

I forbindelse med By&Havn kunne Flemming Rasmussen fortælle om deres bud på, hvad der skal ske særligt omkring den kommunale halvø. De foreslår at opføre hoteller, hvor der kan arbejdes mere målrettet med særlige målgrupper. F.eks. blev et boutique hotel med færre, luksuriøse værelser foreslået til den stigende gruppe af gastroturister, der besøger området for at spise på Molskroen eller Moment.

I tilknytning til dette kunne et spa-hotel skabe basis for turisme året rundt, da konceptet ikke lader sig begrænse af vind og vejr. Det vil samtidig kunne skabe værdi for byens lokale borgere i form af wellness-tilbud og arbejdspladser.

Møde i bestyrelsen for Ebeltoft Distriktsråd
24. oktober 2018

Til stede: Jens Holt Poulsen, Henrik Skovbjerg,  Søren Høg, Hanne Sloth
Afbud: Henrik Søgaard, Ole Bjerregaard, Ida Mahler, Camilla Rønde, og Marianne Frederiksen

Vores oplæg fra borgerworkshoppen er endnu ikke færdige, men vi sender det alligevel afsted til kommunen, da den nye byudvikler nu er ansat, og vi gerne vil have resultaterne med i arbejdet.

Søren og Camilla deltog i mødet med Soc.Dem. for at sætte fokus på diverse temaer. Vi diskuterede mange aktuelle emner, der udsprang af vores borgerworkshop, hvor vi bl.a. kom ind på den manglende opbakning til Ebeltoft Skole, vi foreslog en bynær strand, den manglende infrastruktur blev diskuteret ligeså vel som en del mindre punkter indenfor tilflytning og børnefamilier.

Vi beslutter at invitere Destination Djursland til en snak om, hvordan de fokuserer på byen fremadrettet.

Der bliver diskuteret, hvad vi ønsker, at der skal ske med hjemmesiden. Der er et stort ønske om, at den bliver velfungerende og kommunikativ, men vi strander desværre på manglende tid hos de bestyrelsesmedlemmer, der har kompetencerne. Vi vælger at skubbe emnet til et kommende møde.

Borgermøde i Kolind+
20. september 2018

Et udvalg af bestyrelsens medlemmer har i aften deltaget i Syddjurs Kommunes borgermøde i Kolind+ d. 20. september 2018. Her gik vi i dialog med lokalpolitikerne og embedsværket i forskellige debatter, der både direkte og indirekte kredsede omkring emner, som fyldte snakken på vores borgerworkshop.

Vores stand fik flot opmærksomhed, ligesom flere var forbi for at tage en kopi af kataloget med resultaterne fra borgerworkshoppen.

Møde i bestyrelsen for Ebeltoft Distriktsråd
18. september 2018

Til stede: Jens Holt Poulsen, Henrik Skovbjerg, Ole Bjerregaard, Ida Mahler, Camilla Rønde, Søren Høg, Hanne Sloth
Afbud: Henrik Søgaard og Marianne Frederiksen

Der er taget kontakt til kommunen for at blive klogere på de skilte, som de er i gang med at sætte op i byen. Hvordan kommer de til at se ud, og har de rådført sig med f.eks. Handelstandsforeningen, før de kommer op?

Der gøres status på borgerworkshoppen i sidste måned, der var en stor succes. Camilla og Ida stiller forslag om at lave en workshoprække, der behandler de temaer, som fyldte mest på borgerworkshoppen.

Vi gør nu klar til at deltage i borgermødet i Kolind d. 20. september, hvor vi diskuterer, hvad vi skal medbringe. Vi udarbejder et katalog, som vi printer ud og tager med, som vi kan bruge i debatterne, men som også kan udleveres til interesserede deltagere.
Vi opsætter en stand med materialet fra borgerworkshoppen, billeder og andet visuelt materiale.

Soc. Dem. har inviteret til møde i forhold til at komme med input til budgetforhandlingerne i byrådet. Vi deltager og medbringer resultaterne fra workshoppen, der indeholder mange konkrete fokuspunkter, der kan være relevante for dem.

I By&Havn projektet melder flere interesserede foreninger på banen, og vi er glade for deltagelsen. Nogle enkelte er ved at afklare hvilke repræsentanter, de vil deltage med.
Vi diskuterer, hvordan vi kan give byens mange foreninger en større rolle og ejerskabsfølelse over By&Havn, hvor vi kan etablere en god dialog på tværs af foreningerne.

Positiv opbakning til velbesøgt borgerworkshop - pressemeddelelse
7. september 2018

Unge som ældre, indfødte og tilflyttere sad i sidste uge bænket side om side for sammen at udvikle ideer og løsninger for Ebeltofts fremtid til flot besøgt borgerworkshop.
På en af de sidste lune aftener i august, samledes op mod 70 borgere for at diskutere, hvad der karakteriserer livet i Ebeltoft. Målet for aftenen var at sætte ord på, hvordan de som borgere ønsker, at byen skal udvikle sig. Aftenen var arrangeret af Ebeltoft Distriktsråd, der kalder workshoppen en succes.

“Vi er meget begejstrede og enormt beærede over den opbakning, vi har mødt i aften. Samtlige deltagere har været med til at gøre workshoppen til en konstruktiv og positiv aften,” fortæller Ida Mahler, bestyrelsesmedlem i Ebeltoft Distriktsråd, der ikke lægger skjul på, at bestyrelsen forud for aftenens workshop var spændte på, hvordan deltagerne ville tage imod formatet.

Det var dog en bekymring, som hurtigt forsvandt, da deltagerne med godt humør kastede sig ud i første opgave. Workshoppen havde hele aftenen de positive tiltag for byens fremtid som mål, og deltagerne blev blandt andet bedt om at forholde sig til, hvilke tiltag de som borgere mener kan hjælpe byen til at blomstre. Fællesnævnerne var byens stærke netværk af frivillige, fællesskaberne omkring natur- og kulturlivet samt de bynære strand- og havnemiljøer.

“På sigt er der god mulighed for at udvide formatet, og vi er kun lige begyndt. Vi har mange planer i støbeskeen, og når vi kigger på de foreløbige resultater fra workshoppen, er der emner, som f.eks. infrastruktur, der går igen hos flere. Det er temaer, som vi sagtens kunne forestille os at lave fokuserede workshops med, hvor vi sætter beslutningstagerne på området sammen med borgere for at skabe løsninger,” forklarer Camilla Rønde, næstforkvinde i Ebeltoft Distriktsråd. Nu går arbejdet målrettet med at nedskrive alle ideer, løsninger og tanker fra workshoppen til et samlet katalog. Resultaterne af borgerworkshoppen bliver offentliggjort i forbindelse med borgermødet d. 20. September i Kolind+, hvor medlemmer af bestyrelsen for Ebeltoft Distriktsråd vil være til stede for at debattere ideer og tanker fra workshoppen.

“Vi kan kun opfordre til, at man som borger kommer og deltager i debatterne. Byrådet sidder i disse dage og forbereder den langsigtede strategi for hele kommunen, og det er nu, vi skal ind og påvirke dem i vores retning,” siger Camilla Rønde.

 

Tak for en vellykket borgerworkshop
29. august 2018

Vores første borgerworkshop er netop slut, og vi vil gerne sende en stor tak til alle deltagere, der mødte op og bidrog til den positive debat.
Vi glæder os til at påbegynde arbejdet med alle jeres tanker og ideer, som fremadrettet skal danne basis for vores arbejde.

Ebeltoft Distriktsråd inviterer til borgerworkshop - pressemeddelelse
24. august 2018

Når Ebeltoft Distriktsråd onsdag aften byder velkommen til borgerworkshop på det gamle posthus, sker det for at blive klogere på, hvad der definerer livet i Ebeltoft.

“Hvem er bedre til at svare på, hvad der gør Ebeltoft til noget særligt, end de mennesker, der bor her?” spørger Camilla Rønde, næstformand i Ebeltoft Distriktsråd og fortsætter:
“De fleste af os kan forklare, hvorfor vi flyttede her til, eller hvornår vi føler os allermest hjemme. De fortællinger kan gøre os klogere på livet i byen, og derfor er det helt oplagt at give ordet til borgerne.”

Sammen med Ida Mahler, bestyrelsesmedlem i Ebeltoft Distriktsråd, er hun projektleder på rådets nye borgerinddragelsesprojekt, og de kommer i fællesskab til at styre slagets gang til workshoppen, der finder sted onsdag d. 29. august fra kl. 19-21 i det gamle posthus. Til workshoppen vil der være fokuserede øvelser til at hjælpe debatten i gang. Målet er at nå frem til en række punkter, hvor Ebeltoft Distriktsråd aktivt kan gå ind og støtte udviklingen i byen.

“Som bestyrelse er vi ikke klogere, end den viden og de ideer vi får fra dem, vi repræsenterer - nemlig borgerne i og omkring Ebeltoft, men med resultaterne fra workshoppen står vi stærkt i forhold til samarbejdet med kommunen om udviklingen i byen,” fortæller Camilla Rønde.

Borgerinddragelse i fokus
Når workshoppen går i luften på onsdag, sker det efter flere måneders arbejde i den nye bestyrelse i Ebeltoft Distriktsråd. Efter konstitueringen har der været et bredt ønske om at arbejde anderledes end hidtil, og rådet har valgt borgerinddragelsen som fællesnævner.

“Hvis vi på sigt vil tiltrække nye familier og borgere til byen, så handler det i vores øjne om at sætte fokus på det liv, vi alle sammen lever. Det kan både være de positive oplevelser, som det kan være de udfordringer, der generer i hverdagen. Hvis vi kan medvirke til at gøre livet så godt som muligt for dem, der allerede bor her, så står byen stærkere. Og det er noget af det, du hører om og bliver tiltrukket af som tilflytter,” fortæller Camilla Rønde, der selv flyttede til Ebeltoft fra København med sin familie for halvandet år siden.

Ligesom Camilla Rønde er også Ida Mahler tilflytter til Ebeltoft, og de føler begge en stor glæde ved at bidrage til byens fællesskab.

“Vi kan allerede mærke, at begejstringen er stor, når vi har været ude for at invitere folk til workshoppen, både fra borgernes side, men også kommunalt. Det er første skridt på vejen, og vi glæder os til at invitere til flere lignende arrangementer i fremtiden,” fortæller Ida Mahler.


Bragt i Ebeltoft Folketidende d. 28. august 2018

Møde i bestyrelsen for Ebeltoft Distriktsråd
20. august 2018

Tilstede: Hanne Sloth, Jens Holt Poulsen, Søren Høg, Henrik Skovbjerg, Camilla Rønde, Ida Mahler, Henrik Laursen samt Marianne Frederiksen og Ole Bjerregaard (suppleanter)

By&Havn er kommet godt i gang, og der har sommeren igennem været aktiviteter på området langs vandet fra Maltfabrikken og hen til trafikhavnen. Der har bl.a. været opsat stangtennis, drømmetavler og der er øget skiltning på vej til byen.

Vi har et håb om, at samarbejdet med kommunen omkring By&Havn kan være med til at etablere en god, gensidig relation mellem Ebeltoft Distriktsråd og kommunens embedsværk, så vi fremadrettet kan blive inddraget i projekter, der vedrører Ebeltoft.

Der er afholdt møde med Ebeltoft for Livet, hvor vi diskuterede fremtiden for deres projekt. Da der ikke længere er basis for direkte at arbejde med projekter i Distriktsrådet, kan vi heller ikke arbejde konkret med deres projekt. Stifterne blev af Ida Mahler og Camilla Rønde opfordret til at fortsætte deres arbejde, men valgte at nedlægge arbejdsgruppen samme dag. Vi aftalte at fokusere på den gode dialog i byen.

Efter borgerworkshoppen skal vi deltage i borgermødet d. 20. september 2018. Vi deltager med resultaterne fra workshoppen under armen, der forhåbentligt kan bruges til at gå i dialog med vores lokalpolitikere.


 

Kom til borgerworkshop med Ebeltoft Distriktsråd
9. august 2018

Ebeltoft Distriktsråd inviterer til en aften i samtalens tegn, hvor vi ønsker at blive klogere på, hvad der gør Ebeltoft til et godt sted at leve. Gennem øvelser og fokuserede debatter giver vi ordet til jer, der kender byen bedst. Målet er at skabe et katalog over tanker, ideer og muligheder, som fremadrettet kan støtte byens positive udvikling.

Vi får brug for alle stemmer, unge som ældre, til at nuancere billedet på, hvad der gør Ebeltoft unik. Derfor håber vi på at se så mange som muligt, og at I vil dukke op med masser af ideer og åbne sind.

Arrangementet er åbent for alle borgere i Ebeltoft skoledistrikt, og vi mødes på Rampen, hvor vi i uformelle rammer kan debattere og udvikle på de ideer, I bidrager med.

Ebeltoft Distriktsråd lægger ny kurs
3. august 2018

Efter et turbulent forår med udskiftning i bestyrelsen bag Ebeltoft Distriktsråd arbejdes der nu målrettet frem mod at repræsentere Ebeltofts borgere bedre.

Flere måneders grundigt arbejde får nu vind i sejlene i form af en ny borgerinddragende retning for Ebeltoft Distriktsråd. Med den nyvalgte formand Søren Høg i spidsen går bestyrelsen aktivt ind i udviklingen af fremtidens Ebeltoft.

“Vi vil repræsentere byens borgere i udviklingen af vores lokalsamfund, så Ebeltofts indbyggere får et direkte talerør ind i byrådssalen,” fortæller Søren Høg, der gennem fire år har været medlem af bestyrelsen.


Det gode liv i Ebeltoft
Et af bestyrelsens nyeste tiltag er en undersøgelse af livet i Ebeltoft skabt i tæt dialog med byens borgere.

“Det er netop alle de gode mennesker i Ebeltoft, der ved allerbedst, hvad der gør byen til en unik perle på verdenskortet. Vi har hver især vores egen fortælling om, hvorfor Ebeltoft blev vores hjem, og den viden kan vi bygge videre på,” forklarer Camilla Rønde, bestyrelsens nye næstformand, der sammen med bestyrelsesmedlem Ida Mahler har søsat det nye borgerinddragelsesprojekt. De blev begge valgt ind i Distriktsrådets bestyrelse ved generalforsamlingen i marts måned.

Projektet er Distriktsrådet nye initiativ, der skal fremme det gode liv i Ebeltoft for alle aldersgrupper og forhåbentlig skabe basis for en øget tilflytning til byen.


Lytte først, tale bagefter
Distriktsrådets nye tiltag kommer i kølvandet på Ebeltoft for Livets seniorprojekt, der retter sig mod at tiltrække borgere over 45 år til byen. Projektet har siden foråret afledt flere debatindlæg omkring fremtidens Ebeltoft i lokalpressen.

“Vi har i Ebeltoft Distriktsråd fulgt med i debatten, der opstod efter Ebeltoft for Livets borgermøde i foråret, og vi har taget byens mange meninger til efterretning. Vi ønsker at være talerør for så mange som muligt, og det gør vi bedst ved at lytte først og tale bagefter,” slutter Camilla Rønde.

Ebeltoft Distriktsråd indbyder i slutningen af august alle indbyggere i Ebeltoft, store som små, til en anderledes aften, hvor samhørigheden og de gode ideer er i centrum. Nærmere info herom følger i starten af august.

Ebeltoft Distriktsråds bestyrelse består nu af Søren Høg (formand), Camilla Rønde (næstformand), Jens Holt Poulsen (kasserer), Ida Mahler, Hanne Sloth, Henrik Skovbjerg, Henrik Søgaard Laursen samt suppleanterne Marianne Klæsøe Wellendorf og Ole Bjerregaard.

Bragt i Ebeltoft Folketidende d. 7. august 2018

Møde i bestyrelsen for Ebeltoft Distriktsråd
19. juni 2018

Tilstede: Søren Høg, Camilla Rønde, Ida Mahler, Henrik Søgaard Laursen, Henrik Skovbjerg, Hanne Sloth, Jens Holt Poulsen samt Marianne Frederiksen og Ole Bjerregaard (suppleanter)

Vi drøfter udviklingen med seniorprojektet, hvor det oprindelige projekt ikke lægger op til en klar fortsættelse eller nye vinkler. Vi vedtager derfor at bruge de resterende penge på at skabe borgerinddragende aktiviteter, der kan fremme bosætningen i Ebeltoft.

Vi vil derudover gerne fokusere på at skabe initiativer, der samler byen fremfor at splitte yderligere, som det blev set med Ebeltoft for Livet. Vi beslutter samtidig at invitere stifterne af Ebeltoft for Livet til møde for at etablere et fremadrettet samarbejde, der også kan være medvirkende til at samle kræfterne fremfor at splitte yderligere.

Opstartsmødet for følgegruppen ved By & Havn kom godt afsted, og vi har sagt ja til at lede gruppen fremadrettet. Fokus kommer til at ligge på at aktivere centrale aktører samt at få borgerne i tale.

 

Tilstede: Søren Høg, Camilla Rønde, Ida Mahler, Henrik Søgaard Laursen, Henrik Skovbjerg, Hanne Sloth, Jens Holt Poulsen samt Marianne Frederiksen og Ole Bjerregaard (suppleanter)

Vi drøfter udviklingen med seniorprojektet, hvor det oprindelige projekt ikke lægger op til en klar fortsættelse eller nye vinkler. Vi vedtager derfor at bruge de resterende penge på at skabe borgerinddragende aktiviteter, der kan fremme bosætningen i Ebeltoft.

Vi vil derudover gerne fokusere på at skabe initiativer, der samler byen fremfor at splitte yderligere, som det blev set med Ebeltoft for Livet. Vi beslutter samtidig at invitere stifterne af Ebeltoft for Livet til møde for at etablere et fremadrettet samarbejde, der også kan være medvirkende til at samle kræfterne fremfor at splitte yderligere.

Opstartsmødet for følgegruppen ved By & Havn kom godt afsted, og vi har sagt ja til at lede gruppen fremadrettet. Fokus kommer til at ligge på at aktivere centrale aktører samt at få borgerne i tale.

 

Møde i bestyrelsen for Ebeltoft Distriktsråd
15. maj 2018

Tilstede: Søren Høg, Camilla Rønde, Ida Mahler, Henrik Søgaard Laursen, Henrik Skovbjerg samt Marianne Frederiksen (suppleanter)

Afbud: Hanne Sloth, Jens Holt Poulsen og Ole Bjerregaard

Eneste punkt på dagsordenen er at få vendt alle akter i sagen omkring Ebeltoft for Livet.

Vi deler emnet op i to, hvor vi i det første diskuterer fremtiden i selve projektet. Her besluttes det, at hvis vi skal fortsætte med projektet, så er vi nødt til at træde et skridt tilbage og udarbejde det analysearbejde, som Ebeltoft for Livet mangler. Herefter kan vi vurdere, hvad der skal ske konkret med pengene.

Derefter diskuteres uoverensstemmelserne omkring forbruget af penge, hvor der er forbrugt penge af Ebeltoft for Livet mod den tidligere bestyrelses vilje og uden deres kendskab. Det vedtages, at hvis der forefindes bilag på udgifterne, og hvis det i øvrigt vurderes, at der ikke er sket straflige handlinger, så vælger vi at lade sagen ligge. Vi er dog nødt til at redegøre for forløbet til næste års generalforsamling, da bilagene indgår i regnskabet for 2018.

Til sidst har vi fået indbydelse fra Tommy Bøgehøj til at deltage i opstarten af en ny følgegruppe, der skal arbejde med By&Havn projektet, hvilket vi takker ja til.
 

Konstituering af den nye bestyrelse
19. april 2018

Tilstede: Søren Høg, Camilla Rønde, Ida Mahler, Hanne Sloth, Henrik Søgaard Laursen, Henrik Skovbjerg, Jens Holt Poulsen samt Ole Bjerregaard og Marianne Frederiksen (suppleanter)

Vi har konstitueret os selv og har nu følgende rollefordeling. Søren Høg (formand), Camilla Rønde (næstformand), Søren Høg (sekretær) og Henrik Laursen sammen med Søren Høg som kasserer indtil anden løsning findes.

Vi har besluttet, hvordan vi fremadrettet klarer sagshåndtering. Søren modtager alle mails og videresender til resten i det omfang, at det er aktuelt. Henrik Skovbjerg følger med i byrådets od udvalgenes arbejde.

Vi vendte alle igangværende projekter, bl.a. Ebeltoft for Livet, hvor det blev vedtaget at afholde næste møde med kun dette projekt på dagsordenen. Vi vedtog dog enstemmigt, at vi vil tage projektet hjem og stå for afrapporteringen, som kommunen har indstillet til.

Vi kom generelt omkring vores ønsker til det kommende arbejde, ønsker til kommunikation og forskellige muligheder for at deltage i debatten i Ebeltoft. Samtidig begyndte vi debatten om, hvordan vi rykker Distriktsrådet arbejde væk fra at være projektbåret til at være borgerinddragende og samskabende. Der er et klart ønske i den nye bestyrelse om at skabe en ny retning for Distriktsrådet.

Generalforsamling i Ebeltoft Distriktsråd
22. marts 2018

Vi har i aften afholdt generalforsamling i Ebeltoft Distriktsråd med et flot fremmøde på Danhostel i Ebeltoft.
Der blev diskuteret livligt aftenen i gennem med indlæg fra både borgere og lokale byrådspolitikere.

Den nye bestyrelse består nu af flg. medlemmer:
Hanne Sloth, Ida Mahler (nyvalgt), Camilla Rønde (nyvalgt), Søren Høg, Henrik Skovbjerg, Jens Holt Poulsen, Henrik Søgaard Laursen samt Marianne Frederiksen og Ole Bjerregaard som suppleanter.

Vi ser frem til at tage hul på arbejdet med den nye bestyrelse.