Grundlag for arbejdet i Ebeltoft Distriktsråd

Siden vores konstituering i april 2018 har vi arbejdet frem mod at få etableret en ny kultur og arbejdsform i Ebeltoft Distriktsråd.

Vi ønsker at støtte borgerinddragelsen i Ebeltoft, hvor vi ser et stort potentiale i at være samskabende med borgere og kommunen, og vi arbejder derfor ikke længere med konkrete projekter, som det tidligere har været tilfældet.

I den proces suger vi til os af gode erfaringer fra kommunens andre Distriktsråd, og der vil inden længe kunne findes opdateret materiale med vores mål og vision for arbejdet i Ebeltoft Distriktsråd.