Vision Ebeltoft.

Syddjurs Kommune har lavet en undersøgelse af, hvad der skal til for at styrke Ebeltofts position som kommunens turistby. Resultatet af arbejdet er mundet ud i en rapport, der i hovedtræk beskriver de ønsker og forslag, der kan være relevante for at styrke og bevare Ebeltoft som kommunens turistmæssige spydspids.

Distriktsrådet har sagt ja til at stå i spidsen for en følgegruppe, der i et konstruktivt samarbejde med Syddjurs Kommune, kan være med til at fremme ovennævnte, samt være den samarbejdspart, der tager beboere og foreninger i Ebeltoft med på råd, via borgermøder m.m.

Med andre ord arbejder Distriktsrådet hen imod at være en væsentlig part mellem kommunen og Ebeltofts mange beboere og foreninger.