EBELTOFTS FORSKØNNELSE

I foråret 2013 deltog Ebeltoft i den landsdækkende konkurrencen – udskrevet af Kulturstyrelsen – om at blive ”Danmarks smukkeste købstad” – altså med middelalderlig kultur.

Det blev vi ikke - dog nummer 3 blandt  de mange, lige så smukke, gamle købstæder i landet.

Det er måske ikke så interessant hvilken placering der lige rammes, men det blev en ”øjenåbner” og inspiration til at sætte fokus på byens udseende og vedligeholdelse og ikke mindst fastholdelse af spillereglerne for den ældste, bevaringsværdige bydel.

Det har BLIS - (By-og Landskabskultur i Syddjurs Kommune) arbejdet med i flere år og påpeget en række ”øjebæer”, eller forskønnelsespletter som vi fremover vil benævne det.

Distriktsrådet har nu overtaget stafetten og igangsat et projekt og en kampagne, der over de kommende år skal bidrage til, at hele Ebeltoft kommer til at fremstå i en bedre vedligeholdt og forskønnet tilstand.

Det bliver nogle opgaver og aktiviteter, der kræver medvirken fra borgere og foreninger, fra kommunen og alle der interesserer sig for hvad vores lokalområde og by skal kendes på.- Hvad der er særligt unikt og hvad vi gerne skulle værne om og bevare.

Distriktsrådet tager initiativet og sætter rammerne og mulighederne.

IDE og  VISION
Ideen er at udpege og arbejde med udvikling og forskønnelse af en række konkrete ”forskønnelsespletter” af både offentlig og privat karakter i det åbne rum. Ikke blot i den bevaringsværdige bydel men i hele Ebeltoft-området.

Aktørerne, som står for de kommende års store fornyelser og bevarende projekter som ”Ny Malt”, ”Lystøndeskuret på havnen, renovering af større ældre bygningsværker og udbygning på havnefronten og lignende projekter, vil i et vist omfang kunne understøttes af Distriktsrådets idé.

Visionen: I 2020 vil vi fremstå som Danmarks smukkeste og mest velbevarede købstad med middelaldermiljø. Det kan syntes som om 2020 ligger langt ude i fremtiden, men de kommende projekter vil være omfangsrige og kræve ressourcer.

Derfor vil der skulle ske en prioritering i indhold og tid, således at projektet kan påbegyndes med opgaver, der kan give resultater og synlighed ret så hurtigt og projekter der må lægges i en mere langsigtet plan.

IGANGSÆTNING
De første projekter er allerede igangsat, idet Distriktsrådet i samarbejde med BLIS har udset næsten 50 skønhedspletter i hele byområdet og ved indfaldsvejene. Af dette antal er der foreløbig udvalgt et mindre antal projekter, der omhandler alle typer af forskønnelsesmuligheder, fra grøn beplantning over brostensbelægninger, til etablering af solnedgangsplads eller forslag til udsmykning.

 • På det praktiske plan er der på nuværende tidspunkt igangsat følgende:
 • Etableret en projektgruppe i Distriktsrådet, der vil organisere arbejdet.
 • Varetage beskrivelse og udvikling af projekter, samt rådgive borgere eller foreninger der vil arbejde med ideer/forslag til forskønnelse.
 • Etableret et samarbejde med kommunen, der har understøttet hele ideen.
 • Udarbejdet materialer til beskrivelse og bearbejdning af skønhedspletter.
 • Skabt informationskanaler, således at ”byen” kan følge udviklingen og resultaterne.
 • Opsamlet viden om muligheder og begrænsninger i de lokale planer, ressourcemæssige og økonomiske støttemuligheder m.m.

BORGERNES PROJEKT
Distriktsrådet er lokalområdets stemme og talerør i byrådet og administrationen i kommunen. Vi har valgt at lægge kræfter i dette projekt med nogle konkrete, synlige og forhåbentligt resultatgivende tiltag, der kan forskønne vores by og nære område.

Det kan kun gennemføres med borgernes interesse og medvirken, således at der opstår et bredt ejerskab. Det er ikke en hensigtsmæssig måde blot at stille krav eller fremsætte ønsker til kommunen.

Vi vil gå den mere konstruktive vej og ikke blot beskrive skønhedspletterne, men også fremsætte forslag til løsninger og muligheder for gennemførelse - måske også praktisk og økonomisk. 

Derfor kan mange muligheder komme i spil eller vise sig i forløbet:

 • Borgere/Foreninger der kan fremsætte en ide, som Distriktsrådet kan hjælpe med at beskrive og formidle.
 • Udvikling af samspillet mellem det offentlige og det frivillige – ”at gå hånd i hånd”.
 • Etablering af frivillige borgergrupper til praktiske opgaver, som f.eks. ”plant en æblelund”.
 • Private indsatser fra lodsejere, der er blevet inspireret af projektet til at forskønne deres egen matrikel.
 • Igangsatte, informerende kampagner, der har en motiverende og afsmittende effekt fra nabo til nabo.

Nu er forskønnelsesprojektet sat i gang og Distriktsrådet vil ”lægge sig i selen” for at det får fremdrift. 

Vil du/I være med, har kommentarer eller forslag, så kan henvendelse ske til Distriktsrådet på mail: ebeltoftraadet@ebeltoftraadet.dk.