Formål

 • At være talerør for beboere, institutioner, foreninger og virksomheder i Ebeltoft skoledistrikt.
 • At bevare lokalområdet
 • At fremme og styrke udviklingen i lokalområdet Ebeltoft.
 • Det kan ske gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer.

  MÅL

  Distriktsrådet skal have ” fingeren på pulsen” i Ebeltoft lokalområde og være aktiv i den offentlige debat om lokale problemstillinger og udviklingsmuligheder.

  Distriktsrådet skal opnå respekt som repræsentant og talerør for lokalområdet.

  Borgere og foreninger m.fl. skal opleve at Distriktsrådet er kompetent og at disse kommer tættere på politikerne og beslutningsprocesserne gennem Distriktsrådet

  Politikerne skal opleve, at Distriktsrådet skaber en effektiv dialog med lokalområdet, og at de forskellige muligheder og problemer synliggøres og bearbejdes.

  De besluttende myndigheder skal opleve en stor nærhed til Ebeltoft lokalområde, fordi Distriktsrådet holder dem underrettet om distriktets udfordringer og aktiviteter.

  Konkret vil Distriktsrådets mål være

 • At fremme udviklingen inden for erhverv, kultur, turisme, fritid, handelsliv, infrastruktur og uddannelse
 • At være i dialog med borgere, foreninger mfl. om sager, der vedrører offentligheden
 • At fungere i et positivt samspil og dialog med Syddjurs Kommune
 • At være dialogpartner for Syddjurs Kommune ved at inddrages i projekter, sager og udviklingsaktiviteter, der har betydning for lokalområdet
 • At opsamle og rumme forslag og ideer fra lokalsamfundet, og bringe disse til debat og dialog
 • I størst mulig udstrækning at involvere lokalområdets foreninger, organisationer, virksomheder og institutioner i opgavernes løsning.
 • At virke som vejleder eller ”fødselshjælper” for lokale projektholdere og ”ildsjæle”.
 • 5. juni 2015/MK  (godkendt i rådet den 4. juni – til synliggørelse, som rådets arbejdsgrundlag og til ny hjemmeside mm)