AKTIVITETSOMRÅDER

Ebeltoft Distriktsråd har valgt følgende interesseområder eller projekter for sin indsats i de kommende år.

Det  handler  om : 
BYENS FORSKØNNELSE  - som er en videreførelse af projektet, etableret i 2013, med det formål at bearbejde og frembringe forslag til udvikling, fornyelse og forskønnelse af både offentlige og private åbne rum, bygningsmasse og grønne områder. Hertil kommer en decideret borgerkampagne om egen indsats eller bistand.

SAMSPIL MED SYDDJURS KOMMUNE/PARTNERSKAB - som skal fremstå som forslag til afklaring og udvikling af Distriktsrådets rolle, opgaver og muligheder i samspillet med Syddjurs Kommune.

GANG I EBELTOFT - En aktivitet , der skal bidrage til at fastholde og igangsætte handelslivet, kunsthåndværksteder og erhverv generelt i Ebeltoft.

PROVSTEGAARDEN - der kunne blive et forsøg på redning og renovering af den gamle Provstegård på Kirkevej til borgerhus, Kampmann-museum med boliger eller andet ideelt formål. muligvis igangsat som et ”Underværk” og i samarbejde med BLIS og andre interessenter.

BY-HAVN-PROJEKTET - der er et konkret projekt, igangsat af Syddjurs Kommune med bistand af Real Dania. Har til formål at udvikle byrum og skabe nye rammer omkring havnearealerne og sammenhæng mellem by og havn. Distriktsrådet vil være aktør i denne byfornyelse og inddrage borgerne bedst muligt.

KOMMUNALE /OFFENTLIGE AKTIVITETER - Distriktsrådet vil løbende have til opgave at vurdere og kommentere – altså være høringspart – vedrørende kommunale tiltag af fysisk/planlægningmæssig,  kulturel og kommerciel udvikling i lokalområdet. Distriktsrådet kan ligeledes fremsætte forslag til kommunal udvikling.

STAFETTEN Der er idrætsforeningernes og skolernes grønne bånd, med aktivitets-, -idræts og friluftsinstallationer – herunder en multibaneanlæg – langs stisystemet fra Ebeltoft  Skole og idrætsanlæggene til Filmhøjskole og Vandrehjem.

MALTEN, MOLSLINIEN. KLØVERSTIEN og alt det andet, der løbende vil have fokus og blive fulgt op på.

IDEER OG FORSLAG fra borgere og foreninger. Ovenstående skal ses som Distriktsrådets fokusområder, men nye ideer, forslag og behov kan selvsagt opstå i lokalområdet – fra borgere eller borgergrupper og foreninger -  og vil blive varetaget med rådgivning, opbakning eller direkte involvering når det handler om almenvellet.